Kundanpassade RFID-lösningar för industriella applikationer. Egen utveckling av läsare och antenner.
Import-Export-Tillverkning av givare med kringutrustning för automation.
Ledande tillverkare av auto-ID-utrustning för datafångst, såsom streckkodläsare, handdatorer och verifierare.
Märksystem, Lagerlådor, Rfid-etiketter, lastpallar, transportförpackningar.
Boxon AB
Helägt dotterbolag till Fritz Schäfer GmbH som är en av världens största tillverkare av lager- och verkstadsinredning.
SSI Schäfer System International AB
Komplett sortiment av streckkodsläsare. Hjälper lager att effektivisera och kommunicera i realtid.
Global energispecialist verksam inom byggnader, industri, infrastruktur. Försäljning: 160 miljarder kr.
Industrisensorer säkerhetssystem och utrustning för auto-id. Inom auto-id finns fasta och handhållna streckkodsläsare.